scroll up button
geld zorgen

Geef uw financiële
zorgen uit handen


Vraag professionele hulp van GEObewind.

Financiële Zorg

GEObewind

  • - Uitgebreide bereikbaarheid.
  • - Bezoek op een moment dat u past, ook ’s avonds.
  • - Open, betrokken en duidelijke communicatie.
  • - Geen wachttijden
beschermingsbewind
budgetcheck
budgetbeheer
budgetbegeleiding

GEObewind biedt financiële zorg. Het begrip financiële zorg is heel breed; van eenmalig budgetadvies tot en met overname van het beheer van uw financiën. Omdat het om úw geld gaat, zoeken wij naar samenwerking met u.
Alle trajecten van GEObewind starten met een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek. U maakt kennis met ons, wij maken kennis met u maar ook met uw situatie. Samen met u brengen wij uw financiële situatie in beeld en bespreken welke aanpak het beste is.

uitroepteken

"Een partner die je kunt vertrouwen."
"Samen lossen we je problemen op!"

Heleen Zwanenburg
Eigenaar GEObewind

neem nu contact op

Even voorstellen
Jarenlang heb ik gewerkt in de zakelijke wereld van financiële dienstverlening (banken, verzekeringen en hypotheken). Na 20 jaar heb ik heel bewust de keuze gemaakt om mij te gaan richten op het vakgebied van financiële hulpverlening. Dat betekende terug in de schoolbank en een echte stageplek. Met het diploma Sociaal Juridische Dienstverlening (HBO) op zak ben ik gaan werken als beschermingsbewindvoerder. Dit werk past precies bij mij: op een sociaal betrokken manier mensen helpen met mijn financiële kennis.

Mijn overtuiging is dat ieder mens waardevol is, een tweede kans verdient en recht heeft op welzijn. Ik ben gedreven om mensen op het goede spoor te zetten en kennis te delen met betrekking tot geldzaken. Je ziet mensen vaak letterlijk veranderen, doordat er mogelijkheden ontdekt worden die voor hen nog niet bekend waren. Er ontstaan op deze manier veelal ook nieuwe perspectieven op andere leefgebieden. Financiële rust draagt daarmee bij aan het welzijn van mensen.

Met een gezonde dosis ambitie heb ik in november 2016 de stap gezet om een eigen bedrijf in financiële zorgverlening te starten: GEObewind. Met alle opgedane kennis en ervaring wil ik kwaliteit en oplossingsgericht maatwerk bieden op het gebied van financiële zorg. Dit kan gaan om een eenmalig advies of om volledig beheer van uw vermogen. Onder het motto ‘als je iets doet, doe het dan goed’ wil ik graag met u op zoek naar een aanpak die specifiek bij uw situatie past...

Heleen Zwanenburg

Waar we goed in zijn

sluiten

Beschermingsbewind
Soms zijn omstandigheden zo lastig, dat het niet lukt om de eigen financiële zaken goed te regelen. Dit kan komen door ziekte, ouderdom, psychische problemen, schulden of verslaving. In die gevallen kan beschermingsbewind een oplossing zijn. Beschermingsbewind is juist bedoeld om kwetsbare mensen financieel te beschermen, zodat er geen misbruik kan worden gemaakt van hun situatie.

Lees meer

Budgetbeheer
Lukt het u, na bijvoorbeeld een plotseling baanverlies of het overlijden van uw partner, niet goed om uw geldzaken op orde te houden? Of heeft u te hoge betalingsafspraken met schuldeisers waardoor er te weinig geld overblijft om uw vaste lasten te betalen? Laat uw geldzorgen aan GEObewind over. Wij helpen u met budgetbeheer.

Lees meer

Budgetbegeleiding
Een grote chaos. Dat is de beste omschrijving die past bij uw financiële administratie. Er is voldoende inkomen, maar u heeft geen idee waar uw geld blijft. U bent het overzicht op uw financiën kwijt geraakt of u vindt het gewoon moeilijk om uw financiën te beheren. U vraagt zich af: Hoe ga ik het financieel allemaal regelen en waar moet ik beginnen? Herkent u zich hierin? GEObewind helpt u met budgetbegeleiding.

Lees meer

Budgetcheck
Het gebeurt ons allemaal wel eens. Aan het eind van de maand ontdek je dat je meer hebt uitgegeven dan er is binnengekomen. Voor een keer is dat niet zo erg. Maar bij u is dit misschien al langere tijd het geval. U realiseert zich dat geldzorgen op de loer liggen. Het is belangrijk dat u nú actie onderneemt. GEObewind helpt u graag met de budgetcheck!

Lees meer

Beschermingsbewind
Soms zijn omstandigheden zo lastig, dat het niet lukt om de eigen financiële zaken goed te regelen. Dit kan komen door ziekte, ouderdom, psychische problemen, schulden of verslaving. In die gevallen kan beschermingsbewind een oplossing zijn. Beschermingsbewind is juist bedoeld om kwetsbare mensen financieel te beschermen, zodat er geen misbruik kan worden gemaakt van hun situatie.

Beschermingsbewind betekent dat uw vermogen wordt beheerd. Wij beheren uw inkomen en zorgen dat uw vaste lasten op tijd worden betaald. Ingeval van schulden wordt er contact gezocht met de schuldeisers met het verzoek de hoogte van de schuld op te geven. Als bewindvoerder regelen wij al uw financiële zaken en voeren wij de financiële administratie. Hierbij werken wij volgends de ‘Aanbevelingen meerderjarigenbewind’ van het LOVCK en de ‘Kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren’.

Kennismakingsgesprek:
Tijdens het 1e gesprek is er gelegenheid voor kennismaking; u maakt kennis met ons, wij maken kennis met u en met uw financiële situatie. Wij bespreken met u of beschermingsbewind voor u een passende oplossing is. Zo ja, dan zullen wij u ook uitvoerig informeren over wat beschermingsbewind inhoudt, de kosten, de aanvraagprocedure en onze werkwijze.

Intake:
Als u voor GEObewind kiest als uw bewindvoerder volgt de intake. Met behulp van het intakeformulier stellen wij u allerlei vragen om uw persoonlijke en financiële situatie zo goed mogelijk in kaart te brengen. Wij brengen uw inkomen en vaste lasten in beeld en maken een inschatting van de hoogte van eventuele schulden.

Aanvraag bij de rechtbank:
De aanvraag voor beschermingsbewind verloopt via de rechtbank. Wij helpen u bij het invullen van het verzoekschrift voor de aanvraag van het beschermingsbewind. Het duurt een aantal weken voordat de rechter uitspraak doet. U wordt opgeroepen voor een zitting. Onder normale omstandigheden zijn wij ook aanwezig bij deze zitting.

Opstartfase:
Na behandeling van uw zaak geeft de rechtbank een beschikking af. Na ontvangst van deze beschikking gaan wij beginnen met de opstart van uw dossier. Wij vragen voor u twee nieuwe bankrekeningen aan, een beheerrekening en een leefgeldrekening. Van de leefgeldrekening ontvangt u een bankpas. Wij schrijven werkgevers of uitkerende instanties aan om hen te vragen het inkomen voortaan op de nieuwe beheerrekening over te maken en gaan de termijnbedragen van uw vaste lasten opvragen, zodat uw vaste lasten op tijd betaald kunnen worden. Als er schulden zijn, wordt een verzoek gestuurd naar de schuldeisers om aan ons opgave te doen van de hoogte van de schulden.

Beheerfase:
Op basis van alle gegevens stellen wij een budgetplan op. Naast inkomsten en vaste uitgaven zal hierin ook het (week)geld voor levensonderhoud worden opgenomen. In geval van schulden wordt met u overlegd over de mogelijkheden voor het aanvragen van een schuldregeling. Dit is alleen mogelijk als uw situatie stabiel is.

Naast het beheren van het inkomen, het verrichten van betalingen en het inventariseren van de schulden vragen wij, als u daarvoor in aanmerking komt, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en waterschapslasten aan. GEObewind regelt uw belastingzaken, waarbij eenvoudige aangiftes zelf worden gedaan. Voor een ingewikkelde aangifte verwijzen wij door naar een belastingadviseur. Jaarlijks leggen wij rekening en verantwoording af bij de rechtbank. De stukken hiervoor worden, vooraf, met u persoonlijk besproken.

Let op!
Heel vaak wordt gedacht dat beschermingsbewind een schuldregelingstraject is. Dat is het absoluut niet! Het kan wel gezien worden als voorbereiding op de schuldregeling. Beschermingsbewind is er om structuur in de financiën te brengen en de schuldenlast te inventariseren. Als de financiële situatie stabiel genoeg is om een schuldregeling aan te vragen, zullen wij dat verzorgen. Uiteraard zullen wij dit dan met u bespreken.

Duur beschermingsbewind:
In principe wordt beschermingsbewind uitgesproken voor onbepaalde tijd. Dit betekent niet meer en niet minder dat er geen einddatum bekend is. Als u wilt stoppen met beschermingsbewind, kunt u een verzoek sturen aan de kantonrechter. De rechter zal uw bewindvoerder om informatie vragen en vervolgens beslissen.

Budgetbeheer
Lukt het u, na bijvoorbeeld een plotseling baanverlies of het overlijden van uw partner, niet goed om uw geldzaken op orde te houden? Of heeft u te hoge betalingsafspraken met schuldeisers waardoor er te weinig geld overblijft om uw vaste lasten te betalen? Laat uw geldzorgen aan GEObewind over. Wij helpen u met budgetbeheer.

Bij budgetbeheer beheert GEObewind uw inkomen en worden de vaste lasten betaald volgens een budgetplan. Budgetbeheer wordt uitgevoerd zonder tussenkomst van de rechter.

Het doel van budgetbeheer om bestaande financiële problemen beheersbaar te maken en te voorkomen dat er nieuwe schulden ontstaan.

Intakegesprek:
Na een kennismakingsgesprek volgt het intakegesprek. Aan de hand van een zeer uitgebreid intakeformulier nemen wij vragen met u door om uw financiële situatie zo goed mogelijk in kaart te brengen. Met het formulier doelen en wederzijdse afspraken stellen wij de doelen samen en wordt duidelijk wat wij van u verwachten en wat u van ons mag verwachten.

Het beheer van uw geld:
Bij budgetbeheer geeft u uw financiën (grotendeels) uit handen. Om uw geld goed te kunnen beheren, openen wij voor u twee nieuwe bankrekeningen, een beheerrekening en een leefgeldrekening. Partijen waarvan u inkomsten ontvangt, krijgen een verzoek om uw geld voortaan over te maken naar de nieuwe beheerrekening. Partijen waaraan u betalingsverplichtingen heeft, worden ook aangeschreven, maar dan met het verzoek de correspondentie voortaan aan ons te richten. Op deze manier krijgt u na verloop van tijd (bijna) geen nota’s meer thuisgestuurd.

Na ontvangst van uw inkomen, starten wij met de opmaak van uw budgetplan. Daarin staat wat u elke maand ontvangt en wat u elke maand uitgeeft. Vaste lasten worden betaald evenals binnenkomende rekeningen. Met u worden afspraken gemaakt over een vast bedrag als leefgeld. Voor betalingen die niet iedere maand gebeuren, wordt gereserveerd totdat de betreffende betaling plaatsvindt. Binnen budgetbeheer kan GEObewind ook betalingsregelingen treffen en aflossingen uitvoeren.

Aanvang en einde budgetbeheer:
Budgetbeheer gaat in op de datum dat de ‘overeenkomst GEO Budgetbeheer’ wordt ondertekend.

U kunt op ieder moment de samenwerking schriftelijk opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand.

Budgetbegeleiding
Een grote chaos. Dat is de beste omschrijving die past bij uw financiële administratie. Er is voldoende inkomen, maar u heeft geen idee waar uw geld blijft. U bent het overzicht op uw financiën kwijt geraakt of u vindt het gewoon moeilijk om uw financiën te beheren. U vraagt zich af: Hoe ga ik het financieel allemaal regelen en waar moet ik beginnen? Herkent u zich hierin? GEObewind helpt u met budgetbegeleiding.

Het traject van budgetbegeleiding is tijdelijk en bestaat uit een aantal maandelijkse afspraken. Samen met u gaan wij de administratie uitzoeken en een overzichtelijke thuisadministratie opzetten. De knelpunten van uw financiële administratie worden op een rijtje gezet. Kortom: orde scheppen in uw huishoudadministratie en financiële problemen. Als u niet bekend bent met telebankieren, helpen wij u om dit onder de knie te krijgen. Als alles weer op orde en overzichtelijk is, coachen wij u een poosje bij het beheer van uw financiën. Wij komen bij u thuis op een moment dat u past. Het einddoel van budgetbegeleiding is dat u (weer) zelfstandig uw financiën beheert.

Kennismakingsgesprek:
Bij budgetbegeleiding is geen enkele situatie gelijk. Daarom begint ieder traject bij GEObewind met een gratis kennismakingsgesprek om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen. U maakt kennis met ons, wij maken kennis met u, maar ook met uw financiële situatie. Samen met u bepalen wij waar het probleem zit en hoe dat verbeterd kan worden en wat het haalbare einddoel is.

Het begeleidingstraject:
Na de kennismaking wordt direct een start gemaakt met het ordenen van uw ‘papieren’. Alles wordt netjes geordend in een map. Aan de hand van de geordende administratie wordt een maandbegroting opgezet. Wij bespreken deze begroting met u en samen gaan we aan de slag om evenwicht in uw inkomsten en uitgaven te brengen. Daarbij wordt nagegaan of er mogelijkheden zijn om het inkomen te verhogen of om te besparen. Voor het oplossen van de knelpunten in uw financiën wordt een ‘plan van aanpak’ met tijdschema opgesteld. Na aanpassing van uw inkomsten en uitgaven wordt een budgetplan opgesteld.

Bij budgetbegeleiding voert u zelf uw betalingen uit. GEOewind ondersteunt u bij de uitvoering van het plan van aanpak, kijkt met u mee en adviseert waar nodig. Iedere maand wordt de voortgang van het traject met u besproken. Als het doel bereikt is en u weer in staat bent zelfstandig uw financiën te beheren, wordt het traject afgesloten.

Looptijd begeleiding:
Budgetbegeleiding is een tijdelijk traject. Wij gaan uit van 6 maandelijkse bezoeken. Omdat iedere situatie weer anders is, is een afwijkende duur van het traject mogelijk. Als dat bij u zo is, zullen wij hierover afspraken met u maken.

Tijdens het traject van budgetbegeleiding is tussentijds telefonisch contact of contact via de mail altijd mogelijk.

Budgetcheck
Het gebeurt ons allemaal wel eens. Aan het eind van de maand ontdek je dat je meer hebt uitgegeven dan er is binnengekomen. Voor een keer is dat niet zo erg. Maar bij u is dit misschien al langere tijd het geval. U realiseert zich dat geldzorgen op de loer liggen. Het is belangrijk dat u nú actie onderneemt. GEObewind helpt u graag met de budgetcheck!

De budgetcheck is een kortlopend traject van maximaal 3 bijeenkomsten van ongeveer één uur en gericht op het oplossen van knelpunten in uw financiën. Als meer of minder bijeenkomsten noodzakelijk zijn, dan worden hierover met u afspraken gemaakt. Wij komen bij u thuis op een moment dat u past. Het einddoel van de budgetcheck is dat u weer volledig overzicht heeft over uw financiën en dat er sprake is van evenwicht in de inkomsten en uitgaven.

Kennismakingsgesprek:
Het kennismakingsgesprek is gratis. U maakt kennis met ons, wij maken kennis met u, maar ook met uw financiële situatie. Samen met u bepalen wij waar het probleem zit en hoe dat verbeterd kan worden.

1e bezoek:
Zo snel mogelijk na de eerste kennismaking wordt een begroting gemaakt. Een begroting zorgt voor inzicht in uw inkomsten en uitgaven. GEObewind onderzoekt of uw inkomen optimaal is. Krijgt u wel de voorzieningen waar u recht op heeft? Ook worden de uitgaven kritisch bekeken. Zijn er dubbele of onnodige uitgaven? Als er actie nodig is, is het nú het tijdstip om dit te doen. Wij adviseren u daarbij.

2e bezoek:
Afhankelijk van de situatie vindt het 2e bezoek één of twee maanden later plaats. Wij bespreken met u de voortgang van het traject. De reacties op de acties van het 1e bezoek worden doorgenomen. Na aanpassing van de inkomsten en uitgaven wordt een budgetplan opgesteld, waarbij de inkomsten in evenwicht zijn met de uitgaven. Hiermee heeft u een richtlijn voor uw betalingen en uitgaven in de toekomst.

3e bezoek:
Bij dit bezoek, maximaal 3 maanden na het laatste bezoek, ronden wij het traject af. Wij checken of alle acties zijn gelukt. Indien nodig of gewenst geven wij tips hoe u kunt omgaan met het nieuwe budgetplan.

Tijdens het traject is tussentijds telefonisch contact of contact via de mail altijd mogelijk.

Voorwaarden

Samenwerking en betrouwbaarheid zijn uitgangspunten bij onze dienstverlening. Daarom zullen wij vooraf samen met u het einddoel bepalen en met u afspraken maken over wat wij van u verwachten en wat u van ons kunt verwachten. Daarnaast zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
Algemene voorwaarden Budgetbegeleiding en budgetcheck
Algemene voorwaarden Beschermingsbewind en budgetbeheer

Onze Tarieven

Klachtenregeling

Waar mensen werken, ontstaan misverstanden en worden soms fouten gemaakt. Dit geldt ook voor uw budgetbeheerder/bewindvoerder. Zijn er vragen of klachten, dan willen wij dat graag weten.
Wij stellen het op prijs als u uw ontevredenheid eerst met ons bespreekt. Wij zullen dan proberen uw bezwaar op een bevredigende manier af te handelen en het vertrouwen te herstellen. Daarnaast proberen wij de oorzaak van uw bezwaar op te sporen en waar mogelijk weg te nemen. Zo kunnen wij herhaling voorkomen en onze werkwijze beter afstemmen op de wensen van onze cliënten.
Mocht dit niet leiden tot het wegnemen van uw ontevredenheid dan kunt u een bezwaar of klacht indienen volgens onze klachtenregeling.

Meer van ons weten?

Vul het formulier in en verstuur het met de paarse
knop, we nemen zo snel mogelijk contact op.

Openingstijden GEObewind:

Maandag:09.00-12.00 uur / 13.30-17.00 uur
Dinsdag:09.00-12.00 uur / 13.30-17.00 uur
Woensdag:09.00-12.00 uur / 13.30-17.00 uur
Donderdag:09.00-12.00 uur / 13.30-17.00 uur / 18.30-20.00 uur
Vrijdag:09.00-12.00 uur / 13.30-17.00 uur

Helaas is het niet altijd mogelijk de telefoon direct te beantwoorden. Meldt dan uw telefoonnummer in een voicemailbericht of mailt u ons via ons mailadres info@geobewind.nl of stuurt u een bericht via bovenstaand contactformulier. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.