Waar we goed in zijn

 

Budgetbeheer

Lukt het u, na bijvoorbeeld een plotseling baanverlies of het overlijden van uw partner, niet goed om uw geldzaken op orde te houden? Of heeft u te hoge betalingsafspraken met schuldeisers waardoor er te weinig geld overblijft om uw vaste lasten te betalen? Laat uw geldzorgen aan GEObewind over. Wij helpen u met budgetbeheer.

Bij budgetbeheer beheert GEObewind uw inkomen en worden de vaste lasten betaald volgens een budgetplan. Budgetbeheer wordt uitgevoerd zonder tussenkomst van de rechter.

Het doel van budgetbeheer om bestaande financiële problemen beheersbaar te maken en te voorkomen dat er nieuwe schulden ontstaan.

 

Intakegesprek:

Na een kennismakingsgesprek volgt het intakegesprek. Aan de hand van een zeer uitgebreid intakeformulier nemen wij vragen met u door om uw financiële situatie zo goed mogelijk in kaart te brengen. Met het formulier doelen en wederzijdse afspraken stellen wij de doelen samen en wordt duidelijk wat wij van u verwachten en wat u van ons mag verwachten.

 

Het beheer van uw geld:

Bij budgetbeheer geeft u uw financiën (grotendeels) uit handen. Om uw geld goed te kunnen beheren, openen wij voor u twee nieuwe bankrekeningen, een beheerrekening en een leefgeldrekening. Partijen waarvan u inkomsten ontvangt, krijgen een verzoek om uw geld voortaan over te maken naar de nieuwe beheerrekening. Partijen waaraan u betalingsverplichtingen heeft, worden ook aangeschreven, maar dan met het verzoek de correspondentie voortaan aan ons te richten. Op deze manier krijgt u na verloop van tijd (bijna) geen nota’s meer thuisgestuurd.

Na ontvangst van uw inkomen, starten wij met de opmaak van uw budgetplan. Daarin staat wat u elke maand ontvangt en wat u elke maand uitgeeft. Vaste lasten worden betaald evenals binnenkomende rekeningen. Met u worden afspraken gemaakt over een vast bedrag als leefgeld. Voor betalingen die niet iedere maand gebeuren, wordt gereserveerd totdat de betreffende betaling plaatsvindt. Binnen budgetbeheer kan GEObewind ook betalingsregelingen treffen en aflossingen uitvoeren.

 

Aanvang en einde budgetbeheer:

Budgetbeheer gaat in op de datum dat de ‘overeenkomst GEO Budgetbeheer’ wordt ondertekend.

U kunt op ieder moment de samenwerking schriftelijk opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand.

 

Postbus 32

9636 ZG  Zuidbroek

Tel. 06 – 43 13 67 91

Of stuur een bericht

© 2017 . GEObewind . All Rights Reserved