Waar we goed in zijn

 

Beschermingsbewind

Soms zijn omstandigheden zo lastig, dat het niet lukt om de eigen financiële zaken goed te regelen. Dit kan komen door ziekte, ouderdom, psychische problemen, schulden of verslaving. In die gevallen kan beschermingsbewind een oplossing zijn. Beschermingsbewind is juist bedoeld om kwetsbare mensen financieel te beschermen, zodat er geen misbruik kan worden gemaakt van hun situatie.

Beschermingsbewind betekent dat uw vermogen wordt beheerd. Wij beheren uw inkomen en zorgen dat uw vaste lasten op tijd worden betaald. Ingeval van schulden wordt er contact gezocht met de schuldeisers met het verzoek de hoogte van de schuld op te geven. Als bewindvoerder regelen wij al uw financiële zaken en voeren wij de financiële administratie. Hierbij werken wij volgends de ‘Aanbevelingen meerderjarigenbewind’ van het LOVCK en de ‘Kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren’.

 

Kennismakingsgesprek:

Tijdens het 1e gesprek is er gelegenheid voor kennismaking; u maakt kennis met ons, wij maken kennis met u en met uw financiële situatie. Wij bespreken met u of beschermingsbewind voor u een passende oplossing is. Zo ja, dan zullen wij u ook uitvoerig informeren over wat beschermingsbewind inhoudt, de kosten, de aanvraagprocedure en onze werkwijze.

 

Intake:

Als u voor GEObewind kiest als uw bewindvoerder volgt de intake. Met behulp van het intakeformulier stellen wij u allerlei vragen om uw persoonlijke en financiële situatie zo goed mogelijk in kaart te brengen. Wij brengen uw inkomen en vaste lasten in beeld en maken een inschatting van de hoogte van eventuele schulden.

Aanvraag bij de rechtbank:

De aanvraag voor beschermingsbewind verloopt via de rechtbank. Wij helpen u bij het invullen van het verzoekschrift voor de aanvraag van het beschermingsbewind. Het duurt een aantal weken voordat de rechter uitspraak doet. U wordt opgeroepen voor een zitting. Onder normale omstandigheden zijn wij ook aanwezig bij deze zitting.

 

Opstartfase:

Na behandeling van uw zaak geeft de rechtbank een beschikking af. Na ontvangst van deze beschikking gaan wij beginnen met de opstart van uw dossier. Wij vragen voor u twee nieuwe bankrekeningen aan, een beheerrekening en een leefgeldrekening. Van de leefgeldrekening ontvangt u een bankpas. Wij schrijven werkgevers of uitkerende instanties aan om hen te vragen het inkomen voortaan op de nieuwe beheerrekening over te maken en gaan de termijnbedragen van uw vaste lasten opvragen, zodat uw vaste lasten op tijd betaald kunnen worden. Als er schulden zijn, wordt een verzoek gestuurd naar de schuldeisers om aan ons opgave te doen van de hoogte van de schulden.

 

Beheerfase:

Op basis van alle gegevens stellen wij een budgetplan op. Naast inkomsten en vaste uitgaven zal hierin ook het (week)geld voor levensonderhoud worden opgenomen. In geval van schulden wordt met u overlegd over de mogelijkheden voor het aanvragen van een schuldregeling. Dit is alleen mogelijk als uw situatie stabiel is.

Naast het beheren van het inkomen, het verrichten van betalingen en het inventariseren van de schulden vragen wij, als u daarvoor in aanmerking komt, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en waterschapslasten aan. GEObewind regelt uw belastingzaken, waarbij eenvoudige aangiftes zelf worden gedaan. Voor een ingewikkelde aangifte verwijzen wij door naar een belastingadviseur. Jaarlijks leggen wij rekening en verantwoording af bij de rechtbank. De stukken hiervoor worden, vooraf, met u persoonlijk besproken.

 

Let op!

Heel vaak wordt gedacht dat beschermingsbewind een schuldregelingstraject is. Dat is het absoluut niet! Het kan wel gezien worden als voorbereiding op de schuldregeling. Beschermingsbewind is er om structuur in de financiën te brengen en de schuldenlast te inventariseren. Als de financiële situatie stabiel genoeg is om een schuldregeling aan te vragen, zullen wij dat verzorgen. Uiteraard zullen wij dit dan met u bespreken.

 

Duur beschermingsbewind:

In principe wordt beschermingsbewind uitgesproken voor onbepaalde tijd. Dit betekent niet meer en niet minder dat er geen einddatum bekend is. Als u wilt stoppen met beschermingsbewind, kunt u een verzoek sturen aan de kantonrechter. De rechter zal uw bewindvoerder om informatie vragen en vervolgens beslissen.

Postbus 32

9636 ZG  Zuidbroek

Tel. 06 – 43 13 67 91

Of stuur een bericht

© 2017 . GEObewind . All Rights Reserved